Fysiotherapie in de thuiszorg

Fysiotherapie in de thuiszorg is een specialisatie, die tegemoetkomt aan de wens van veel patiënten om, ondanks hun lichamelijke beperkingen, zolang mogelijk thuis te blijven wonen.

Bij kwetsbare ouderen, chronisch zieken, terminale patiënten en mensen met andere lichamelijke ongemakken kan de thuissituatie in de loop van het ziekteproces steeds meer problemen geven.

95% van de ouderen woont nog thuis en dit aantal stijgt door de toenemende vergrijzing en het langer thuisbeleid van de overheid.

Het doel van de FTZ is om de patiënt zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in zijn/haar eigen leefomgeving te laten functioneren. Daarbij richt de FTZ zich op factoren als behoud van zelfstandigheid, valpreventie, functionele revalidatie en verbetering van kwaliteit van leven. De thuiszorgfysiotherapeut komt op afspraak bij de mensen, die met deze kwetsbare situaties te maken hebben, aan huis. Bij complexere zorgvragen vindt overleg plaats met andere hulpverleners om tot een goede zorgafstemming te komen. Vaak zijn de huisarts, thuiszorg, de Buurtzorg en een ergotherapeut hierbij betrokken.

Bij welke klachten en problemen?
De Fysiotherapeut in de Thuiszorg kan ingeschakeld worden bij/voor:

  • Kwetsbare balans in de thuissituatie: redden cliënt en mantelzorger het nog alleen thuis? Ondersteunen/verbeteren van functionele activiteiten.
  • Valpreventie: als de cliënt gevallen is, bang is om te vallen of wankel ter been is. Risico-inventarisatie, herwinnen van zelfvertrouwen, balanstraining, advies/aanschaf van loophulpmiddelen.
  • Mobiliteitsbeperkingen: moeite met dagelijkse bewegingen zoals transfers, opstaan/zitten gaan, traplopen. Reactiveren bij inactiviteit. Slechte conditie of spierverzwakking.
  • Mantelzorgondersteuning: de zorg is fysiek te zwaar voor de mantelzorger.
  • Terminale cliënten: houdingsadviezen, transfers, pijnbestrijding, oedeem, ademhaling, ontspanning.
  • Ontslag uit het ziekenhuis: controle op de veiligheid, leefomgeving en mobiliteit, voortzetting van behandeling/revalidatie. Bevorderen van zelfredzaamheid.
  • Opname-indicatie voor het verpleeghuis.
  • Voor de thuiszorgverleners: advies bij transfers/verzorging/hulpmiddelen wanneer de zorg fysiek te zwaar wordt.