Oedeemtherapie

Oedeem kan zijn oorzaak vinden in afwijkingen, beschadigingen of ziekten in het lymfecirculatiesysteem, het bloedcirculatiesysteem en/of de hartfunctie.

Patiënten die als gevolg van een oncologische aandoening of medisch ingrijpen oedeemklachten ontwikkelen vormen de meest specifieke doelgroep van de oedeemfysiotherapeut. Het zichtbare oedeem vormt meestal de belangrijkste indicatie voor de oedeemfysiotherapeut.

Lymfoedeem is vaak het gevolg van de behandeling van oncologische aandoeningen, bijvoorbeeld borstkanker. Bij de behandeling kan het nodig zijn de okselklieren te verwijderen en/of chemotherapie en/of bestraling te krijgen. Al deze facetten hebben hun invloed op de lymfesystemen. Dit zelfde geldt bij oncologische ingrepen waarbij de liesklieren of halsklieren betrokken zijn.

De behandelingsmogelijkheden zijn:

  • Compressietherapie: Om de afname in omvang zo snel mogelijk te realiseren zullen soms bandages gebruikt worden. Deze bandages zijn een belangrijk onderdeel van de therapie. 
  • Manuele lymfedrainage: Een massage techniek ter stimulering van de afvoer van lymfe.
  • Oefentherapie: Therapie gericht op mobiliteit, kracht, stimuleren van niet aangedane lymfevaten, conditie training. 
  • Ademtherapie: Specifieke ademhalingsoefeningen zijn een stimulans voor de afvoer van lymfevocht.
  • Voorlichting: over de behandeling en de gevolgen van de behandeling, huidverzorging, voeding, preventie van oedeem en zelfhulp.
  • Lymftaping: Een specifieke tape die de circulatie in de huid kan verbeteren en de lymfeafvoer kan bevorderen. Tevens kan deze tape ingezet worden ter mobilisering van huid en littekens.
  • Om de behandeling te consolideren is soms een therapeutisch elastische kous (TEK) nodig.